Tổng quan

Tổng quan

Công ty Clean Energy Holding (CEH) được thành lập để phát triển và đầu tư sản xuất năng lượng tái tạo, xử lý rác, xử lý nước, sản xuất các vật dụng thay thế cho các sản phẩm nhựa cùng loại….

CEH có đội ngũ thành viên sáng lập có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Lập và quản lý dự án đầu tư từ  Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Băng Dương chuyển sang đã và đang tham gia lập,  triển khai Dự án một số dự án đầu tư xây dựng và năng lượng tái tạo.

CEH được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. HCM cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 4 năm 2017.

 

Hotline: 0865055799