Dự án đầu tư

01/04/2019

Nhà Máy Điện Mặt Trời Nổi Lotus 2

Nhà máy điện mặt trời nổi, có quy mô công suất thiết kế 12 MWp, dự kiến đưa vào vận hành năm 2020. Diện tích đất sử dụng cho dự án, gồm phần trên mặt hồ là 13.53 ha (lắp đặt panel mặt trời) và phần trên mặt đất khoảng gần 2ha (xây dựng trạm biến áp, inverter và đường dây tải điện…).

Với tổng mức đầu tư khoảng hơn 182 tỷ đồng, dự tính dự án sẽ cung cấp hơn 18 triệu kWh/ năm. So với các dự án điện mặt trời lắp mái hoặc trên mặt đất, các dự án trên mặt nước thường có hiệu suất cao hơn ước tính từ 10-15% do tấm pin được gắn trên mặt hồ có nhiệt độ thấp hơn trên mặt đất cùng thời điểm.

Ngoài việc đóng góp cho nguồn thu ngân sách và tạo việc làm cho khu vực, việc đầu tư xây dựng các nhà máy điện năng lượng mặt trời trên mặt nước tại các hầm đất đã được khai thác ngoài việc tận dụng tốt đa nguồn tài nguyên thiên nhiên mặt nước, dự án còn mang lại cảnh quan đẹp, an toàn cho người dân trong khu vực.

Lotus 2

Hotline: 0865055799