Dự án đầu tư

01/04/2019

Nhà Máy Điện Mặt Trời Nổi Lotus

Nhà máy điện mặt trời nổi có quy mô công suất 14 MWp, dự kiến đưa vào vận hành năm 2020. Giai đoạn 1 công ty CEH sẽ đầu tư 8MWp trên diện tích mặt hồ 9ha.

Diện tích đất sử dụng cho dự án, gồm phần trên mặt hồ khoảng gần 14.86ha (lắp đặt panel mặt trời) và phần trên mặt đất khoảng gần 5ha (xây dựng trạm biến áp, inverter và đường dây tải điện…).

Với tổng mức đầu tư khoảng hơn 145 tỷ đồng trong giai đoạn 1, dự tính dự án sẽ cung cấp hơn 12 triệu kWh/năm. So với các dự án điện mặt trời lắp mái hoặc trên mặt đất, các dự án trên mặt nước thường có hiệu suất cao hơn nhờ sự làm mát do tấm pin được lắp trên mặt nước ước tính từ 10-15% tùy theo điều kiện lắp đặt vận hành. Ngoài việc đóng góp cho nguồn thu ngân sách và tạo việc làm cho khu vực, việc đầu tư xây dựng các nhà máy điện năng lượng mặt trời trên mặt nước tại các hầm đất đã được khai thác trước là tận dụng tốt đa nguồn tài nguyên thiên nhiên mặt nước, dự án còn mang lại cảnh quan đẹp, an toàn cho người dân trong khu vực.

Lotus

Hotline: 0865055799