Điện năng lượng mặt trời

Cung cấp thiết bị điện mặt trời

Thiết bị cho hệ thống điện mặt trời có thể phân ra thành hạng mục chính sau: Tấm pannel (tấm Pin), CEH cung cấp tấm Panel do các thương hiệu lớn, uy tín thế giới sản xuất như Qcells, Suntech, Jinko, AE Solar, Canadian Solar…. Bộ chuyển đổi DC – AC (Inverter) tear 1 do […]

02/02/2021

Read More
Hotline: 0865055799